onsdag 24 november 2010

Interview with Melodifestivalen artist Pernilla Andersson

Pernilla Andersson is competing in the first semifinal with her own composition “Desperados”. It's her first attempt in Melodifestivalen but that doesn’t mean she is a newcomer in the music-business. She is a singer, pianist, guitarist and composer. Since 1999 she has released seven albums of which the latest one Ö (= Island) came out this autumn.
Pernilla Andersson tävlar i semifinal 1 med sin egen låt ”Desperados”. Det är Pernillas debut i Melodifestivalsammanhang men hon är ingalunda någon nykomling i musikbranschen. Sedan 1999 har hon utkommit med sju album, varav den senast, med titeln ”Ö”, utkom nu i höst. Förutom kompositör och sångerska kan hon också lägga till pianist och gitarrist på sitt visitkort.

You are an experienced musician but a debutant in Melodifestivalen. How does it feel?
- It’s a bit mind-blowing and I'm still trying to get it into my head but I think it will be a great experience. 
Du är en mycket erfaren musiker men debutant I Melodifestivalssammanhang – hur känns det?
- Jag har fortfarande inte riktigt greppat det och försöker få det in i mitt huvud. Men jag är övertygad om att det kommer att bli en fantastisk upplevelse och erfarenhet.


How come that you decided to participate in Melodifestivalen?
- This year my latest album went very well on the Swedish charts and I did a big tour around Sweden, which was sold out. When this opportunity came up I thought it might be a good possibility to play one of my songs for an audience of three million people. My entry “Desperados” was supposed to be on my album but I didn’t have time to finalize it time. The song ended up being a really good one and with Melodifestivalen I found the purpose for it. In many ways it's a perfect timing for me to take part in the contest.
Hur kom det sig att du bestämde dig för att delta i Melodifestivalen?
- Mitt senaste album har gått väldigt bra på de svenska topplistorna plus att jag har turnerat för utsåld hus runtom i Sverige. När denhär möjligheten dök upp så tänkte jag att det är en enorm chans att låta tre miljoner människor får höra en av mina låtar. ”Desperados” var tänkt att ingå i mitt senaste album men jag hann inte få den klar i tid. När den väl blev klar så var det en toppenlåt men utan en given plats. Med Melodifestivalen fick den ett sammanhang och ett syfte. Det är bra timing helt enkelt att vara med i tävlingen just nu.


What kind of song is “Desperados”?
- I call is “spaghetti-western”. It’s a kind of singer-songwriter, pop-style song with some country elements, as well as guitars with tremulous and string arrangements which associate to a Clint Eastwood movie. If I may say it myself - it’s a good pop-song and I’m very proud of it!
Vilken slags låt är “Desperados”?
Jag kallar stilen för ‘spagetti-western”. Det är en singer-songwriter poplåt med lite country influenser, gitarrtremolos och stråkarrangemang med association till en Clint Eastwood film. En bra låt som jag är väldigt stolt över.


Can you tell us something about your background?
- My parents are jazz musicians so I grew up with music. At the age of 15 I started to support myself by touring with various artists as piano player. I have released seven albums in Sweden and now I mainly tour with my own band. I also write music for other artists.
Berätta lite om din bakgrund?
- Mina föräldrar är jazzmusiker så jag har växt upp med musik. Från 15 år har jag försörjt mig själv i och med att jag började turnera som pianist med olika artister. Jag har gett ut 7 album i Sverige och nuförtiden turnerar jag mest med mitt eget band. Jag skriver också musik till andra.

 Have your music been released abroad?
- I have been working both in Belgium and The Netherlands as a songwriter. One of my songs sold gold in Belgium with a singer called Eva de Roovere. It gives the music another dimension when you write for others and it’s something I like very much.
Hur är det med din karriär utanför Sverige?
- Jag har arbetat i Belgien och Holland som låtskrivare. En av mina låtar har salt guld I Belgien med en artist som heter Eva de Roovere. Musiken får en annan dimension när man skriver för andra.

What is your relationship to Melodifestivalen and Eurovision Song Contest?
- I do not have a very strong relationship but I remember when ABBA won. ‘Remember’ is maybe not the correct expression as I was too little by that time but it influenced me as I’m a huge ABBA-fan. I also have a great memory from 1983 when Carola won Melodifestivalen with “Främling”. The last couple of years I have been following the contest as I have friends who have participated, like Salem Al Fakir last year. I loved his song and he is a great artist. I’m so convinced that he would have won the whole contest. So in other words – I do not have a very close relationship – but I’m getting one now!
Vilken relation har du till Melodifestivalen och Eurovision Song Contest?
- Jag kan inte påstå att jag har en jättestark relation men jag minns när ABBA vann. ’Minns’ kanske är fel ord eftersom jag var för liten men det påverkade mig ändå eftersom jag är en stort ABBA-fan. Jag minns också när Carola vann med ”Främling”. De senaste åren har jag följt tävlingen eftersom jag haft vänner som deltagit. Till exempel Salem Al Fakir som jag tycker borde ha vunnit hela tävlingen. En fantastisk låt med en fantastisk artist. Med andra ord har jag inte haft en nära relation till tävlingen men jag kommer att få det nu!

We wish you the best of luck in semi-final 1.
Learn more about Pernilla: www.pernillaandersson.com

Inga kommentarer: