måndag 20 september 2010

Highlights of Mytilene town

Mytilene town - a much bigger city than I expected with more than 30.000 inhabitants. You feel that you are in a real town and not a tourist destination. I liked it and despite my short stay I found a couple of highlights. Mytilini stad är mycket större än jag förväntade med sina 30.000 invånare (cirka). Det känns att man är i en riktig stad och inte en turistort. Jag gillade stan och även om jag var där ytterst kort så hittade jag några guldkorn.

Don't miss the nice and friendly Restaurant Manzourana (Μαντζουράνα). Address: Κομνηνάκη 30. Ph: +30 22510 29613. Excellent food. Μαντζουράνα means marjoram.
Missa inte den trevliga restaurangen Manzourana (Μαντζουράνα). Adress: Κομνηνάκη 30. Tel: +30 22510 29613. Utmärkt mat. Μαντζουράνα betyder mejram.

Next time when I come to Mytilene I hope to stay in the new Boutique Hotel Theofilos Paradise. The property has 22 rooms and a few are in the old original mansion house. Address is Σκρα 7. Picture source: www.theofilosparadise.gr
Nästa gång jag kommer till Mytilini hoppas jag kunna bo på det nya Boutique Hotel Theofilos Paradise. Det finns 22 rum varav några i den gamla ursprungsbyggnaden som har tillhör en rik adlig familj. Foto från: www.theofilosparadise.gr.


The airport at Mytilene is located just by the sea. It is the first time I have checked in and afterwards been able to sit by the beach waiting for the announcement of my flights. Flygplatsen på Mytilini ligger precis vid havet. Det är första gången som jag kunnat checka in och sedan gå och sätta mig vid strandkanten och invänta avgång.


The last days I have spent in Patra and it feels like coming home. A coffee in Nafpaktos crossing the Patra bridge is nice for a change. De senaste dagarna har jag tillbringat i Patra. Känns som att komma hem. En kaffe i Nafpaktos på andra sidan Patras bro är trevligt som omväxling.

As always I have been shopping a few new Greek CDs. I can never have too many..... Som alltid så har jag shoppat några nya grekiska CDn. De kan aldrig bli för många....

tisdag 14 september 2010

Blues in Molyvos and city life in Mytilene

Time has come to leave the charming little village Molyvos or Mithimna. It feels a bit sentimental. Like a blues. Already on Saturday night I got the blues but in terms of music. Giannis (vocal and guitar) and Ignatis (guitar) were the two blues men who performed at MANTA music bar in Molyvos. One great voice and two excellent guitar players and that’s it. The blues hits you. Enjoy the music despite the dark quality.
Dags att lämna charmiga Molyvos och det känns lite sentimentalt. Som en blues. Redan på lördag kvällen fick jag blueskänsla, men i form av musik. Giannis (sang och gitarr) och Ignatis (gitarr) är två blueskillar som uppträdde på MANTA music bar i Molyvos. En fantastisk röst och två utmärkta gitarrister och blueskänslan slår till. Njut bortsett den mörka filmkvaliteten. 

Mytilene town is a bustling city with people, shopping streets, cars and motorbikes everywhere. You easily forget such things after spending some days in a quiet, slow motion environment. More than 30.000 people are living here. Lot of university students and many seem to spend their days at some of the cafés by the harbour.
Mytilini stad är en hektisk upplevelse med en massa folk, shoppinggator, bilar och mopeder. Sånt som är lätt att glömma efter några dagar i en lugn, slow motion miljö. Mer än 30.000 människor bor här. Många studerar på universitetet och en hel del av studenterna verkar tillbringa dagen på något av caféerna vid hamnen.

Short about Lesvos / Lesvos i korthet:The Island has 12 million olivetrees and you can find very good oil from here.
Ön har 12 miljoner olivträd och olivoljan är bland det bästa du kan hitta.
The Greek national liquor Ouzo is from here and the main destination is Plomari.
Nationaldrycken Ouzo härstammar härifrån och Plomari är huvudorten.

 Lesvos’ most well known person i the female ancient Greek poet Sappho (around 600 BC).  She was lesbian and the name of the island gave name to the lesbians. Her influence can be seen in the many women’s cooperative for local products, restaurants and small hotels. The birthplace of Sappho is Eressoun and international festivals for lesbians are arranged there every year.
Lesvos mest kända person är den kvinnliga poeten Sappho (ca 600 f.Kr). Hon var lesbisk och öns namn har i sin tur genererat begreppet lesbiska. Hennes påverkan i modern tid kan man se i de många kvinnliga kooperativen som säljer lokala produkter, driver restaurang och små hotell. Sappho hemort är Eressoun och där ordnas bl.a. en internationell festival för lesbiska. 

Many people come to Lesvos for retreat and yoga courses. Maybe a quick-fix to a new life will be a stay at Hotel “New Life” in Mytilini.
Många kommer till ön för yoga-kurser och retreat. Det kanske räcker med att bo på ”New Life” i Mytilini ifall man vill ha en quick-fix till ett nytt liv. 
 
Lesvos is located on a few kilometres from the Turkish border. There are frequent trips between Mytilini and Dikili. Most of them a bit bigger than this fishing boat.
Ligger endast ett fåtal kilometer från Turkiet. Det går båtar mellan Mytilini och Dikili. De flest är nog lite större än denna fiskebåt.

söndag 12 september 2010

Molyvos – a Greek island experience.

In Molyvos you get 2 for 1. I’m not talking about any sales promotion. It’s about the village divided into “Molyvos by the harbour” and “Molivos by the mountain”. It feels like two different places located on walking distance and with their own charm.
I Molyvos får man 2 för 1. Det handlar inte om reklam utan om byn som är uppdelad i “Molyvos by the harbour” and “Molivos by the mountain”. Det känns som två olika ställen, på gångavstånd och med sin egen unika charm.

By the harbor you find traditional Greek fishing boats and restaurants by the waterfront. It feels natural to go here for a fish meal.
I hamnen ligger traditionella grekiska fiskebåtar och restaurangen längs strandkanten. Det är här man lämpligast äter en fiskmiddag.
From the harbor you have a lovely view towards Molyvos by the mountain. The houses are climbing up the hill and on the top is Kastro, the fortress, lighted up during the evenings.
Från hamnen har man en fantastisk utsikt över bergssidan. Husen klättra uppför sluttningen och på toppen ligger Kastro, fästningen som är vackert upplyst kvällstid.

It seems to be some kind of latin trend here in the village. Several bars are playing latin influenced music. Many of the stone houses have colorful wood extensions which reminds me of La Boca in Buenos Aires.
Det verkar råda någon sorts lationtrend här i byn och flertalet barer spelar latininfluerad musik. Husen är byggda av sten och många har träutbyggnader som påminner mig om stadsdelen La Boca i Buenos Aires.

The dinner schedule has been adjusted to the tourists and is rather early. Most people go out around 7-8 pm. Most frequent visitors, based on the language I have heard, are coming from The Netherlands, Denmark and UK. The average age is a bit higher and it’s not a place for families with small kids or disabled persons because of the stony streets and height difference.     
Middagstiden har anpassats till turisterna och är ganska tidig för att vara Grekland. Folk verkar gå ut redan vid 7-8-tiden. Baserat på de språk jag hört så verkar flertalet av gästerna komma från Holland, Danmark och England. Medelåldern är relativt hög och Molyvos är inte anpassat för småbarnsfamiljer och handikappade med tanke på kullerstensgatorna och höjdskillnaderna.

I’m staying in a Pension with the long name “The Schoolmistress With the Golden Eyes”. Good and central location in the village (mountain part) and nice owners. From the balconies you have a marvellous view over the sea.
Jag bor på ett enkelt pensionat med det långa namnet “The Schoolmistress With the Golden Eyes”. Inget speciellt men trevliga ägare och bra läge i byn, på bergsidan.

Places I have tried so far and all of them are good:
Ställen jag prövat fram tills nu – alla är ok:

Faros Restaurant – in the harbour (dinner)
Sanzibal Restaurant – in the village (dinner)
TRIAINA (Greek spelling) by the beach (lunch)
Bazaar restaurant and bar – close to harbour, on the road. Have not tried the food, only coffee and drink.
Mada (Greek spelling is MANTA) music bar (latin, jazz and sometimes live music)
Sousouro bouzoukia – in the harbour. Closed when I passed by. Maybe I was too early or it has closed for the season.