About me

Believe it or not but I remember when ABBA won with Waterloo 1974. I think I have been following Eurovision Song Contest almost since I was born.
Another important ingredients in life is to travel. "To live is to travel, to travel is to learn, to learn is to live".
Tro det eller ej men jag kommer ihåg när ABBA vann med Waterloo 1974. Jag har förmodligen följt Eurovision Song Contest sedan jag föddes.

En annan viktig ingrediens i livet är att resa. Sammanfattningsvis kan man säga att:
"Att leva är att resa, att resa är att lära, genom att lära kan vi leva."

I'm born in the Swedish-speaking part of Finland and moved to Stockholm xx years ago. I love all kinds of music, have been studying music at the University and once I planned to be a professional trumpet player. You can also find me contributing on www.oikotimes.com, www.poplight.se and sometimes hear my voice at www.radiointernational.tk.


Jag är alltså född i den svensktalande delen av Finland och flyttade till Stockholm för xx år sedan. Jag är en stor älskare av all slags musik, har studerat musik på Universitetet och en gång planerade jag att bli trumpetare. Genom åren har jag skrivit för Finlandssvenska dagstidningar, Folkoperans medlemsblad, webbsidor som t.ex. www.oikotimes.com, www.poplight.se. Då och då kan man få höra min röst i programmet 'Eurovision Radio International' som sänds från Holland varje onsdag: www.radiointernational.tk