onsdag 14 juli 2010

Stockholm & Athens - two cities with similar temperature. Interesting!

Back in Stockholm which is covered by a tropical heat wave. For the first time in my life I experience a Stockholm hotter than Athens. There is something going on with the climate.

Tillbaka i ett Stockholm invaderat av tropisk hetta. För första gången upplever jag att Stockholm är varmare än Aten. Det är något som sker med vårt klimat. 

I feel a bit sad to be back - as always when I returning from Greece. This time it was different with a sad and kind of hopeless feeling covering the country. A lot of people are suffering and the young ones want to leave the country. I also feel frustrated over the media reporting in our countries, which do not reflect the actual situation. Despite what is written and communicated there is always two sides of the coin. And it is always important to have time for a coffee or some food with good friends.Det känns lite vemodigt att vara tillbaka på hemmaplan - som alltid när jag återvänder från Grekland. Den här gången var annorlunda då det kändes att en hopplöshet lagt sig som ett fuktigt täcke över landet. Massor av människor har det svårt och de unga vill lämna sitt hemland. Jag känner också en viss frustration över medias rapportering på hemmaplan då den inte alltid reflekterar den faktiska situationen. Oavsett vad som skrivs, och var, så finns det alltid två sidor av myntet. Och det är fortfarande viktigt att umgås med vänner oavsett det är en kopp kaffe eller en bit mat.
Athens and Stockholm - two charming capitals but in different ways. Maybe it would be a perfect combination to live 50/50 in these cities.

Inga kommentarer: