fredag 18 oktober 2013

Stoppa den musikaliska demoleringen av Grammofonarkivet!

Är vi på väg mot en musikalisk katastrof i klass med förstörelsen av Klarakvarteren på 50-60-talet? Risken finns om Sveriges Public Service, dvs. Sveriges Radio och TV, får fortsätta sina besparingar och neddragningar gällande Grammofonarkivet. Som betalare av TV-licensen ser jag mig faktisk som delägare i detta musikaliska kulturarv och motsätter mig det utveckling som nu pågår.

Sverige vill gärna marknadsföra sig som en av de ledande musiknationerna i världen. Vi har enormt duktiga låtskrivare, producenter och artister i de flesta genrer, från populärmusik till opera och annan klassisk musik. Ska dessa musikaliska ambassadörers inspelningar riskera att inte dokumenteras till eftervärlden? Och vad händer med det enorma material som finns i arkivet ifall det inte tas om hand? Ytterst är det Sveriges regering som måste ta sitt ansvar. Det går inte att skryta med det ’svenska musikundret’ när det behagar er. Nu får ni faktiskt visa att ni menar allvar med att musiken är en viktig exportprodukt och tar tillvara det som bidrar till att skapa en positiv Sverigebild.


För många år sedan, när jag studerade på Kulturvetarlinjen, praktiserade jag ett antal månader på Sveriges Radio. Jag tillbringade många timmar av denna praktik i grammofonarkivet. Vad man än skulle göra i programväg hamnade man i detta enorma och välorganiserade arkiv, ett radiohusets nervcentra. Hittade man inte själv fick man hjälp av experterna som jobbade i arkivet. Jag undrar hur många som finns kvar idag efter alla besparingar.

Visste ni att:
  • Grammofonarkivet torde vara det tredje största i världen efter Library of Congress i Washington och BBC:s skivarkiv i Storbritannien.
  • Stora delar av den musik som finns i Grammofonarkivet finns inte att tillgå på Spotify och Itunes.
  • Arkivet grundades 1928 och innehåller både svensk och internationell musik och unika inspelningar som inte finns någon annanstans.
  • Information om Grammofonarkivet lyser med sin frånvaro på SVT :s och SR:s hemsida . Varför?
Med facit i hand är nog de flesta eniga om att de gamla Klarakvarteren, och andra stadskärnor i städer runtom i Sverige, gick en död till mötes som de ansvariga förhoppningsvis ångrar idag. Arkitektoniska kulturarv ersattes av en deprimerande ”arkitektur brutal”. Det är dags att vi lär av våra misstag och räddar vår tidigare och framtida musikarv medan tid finns. Åtminstone jag vill att musik i alla dess former och format ska bevaras för framtida generationer.

Tycker du jag och många andra - skriv under och sprid vidare denna namninsamling:
http://musikskatt.se/

Läsvärda inlägg:
www.dik.se/nyheter/2012/dec/regeringen-maaste-ta-ansvar-foer-grammofonarkivet/
www.svd.se/kultur/ligger-ansvaret-for-historien-pa-oss-skivnordar_8595798.svd
www.musikerforbundet.se/7-aktuellt/149-det-svenska-musikundret-v%C3%A4xer.html

Foto: Lilian, SVT

Inga kommentarer: