tisdag 29 juni 2010

Nafplion or Ναύπλιο - a jewel on Peloponnese

The history of Nafplion goes back to the ancient time. It is located on Peloponneseone and one of the oldest cities in Greece. It is also the first capital of the Greek modern history, before Athens took over.

Nafplions historia går tillbaka till förhistorisk tid, dvs före vår tideräkning. Den är belägen på Peloponnesos och är en av Greklands äldsta städer. Nafplion var också den första huvudstaden (1828-1834) i det moderna Greklands historia, innan Aten tog över.

The city has a dramatic history and has been conquered by many: Venetians, Turks, Franks, Germans and Poles.
Staden har en dramatisk historia och har haft många härskare: Venetianer, turkar, franker, tyskar och polacker.

The construction of the fortress, Palamidi, started in 1680 (something). It is huge and located high up on a cliff which a dramatic view over the city and the sea. To reach the top by foot you have to claim 998 steps, which I did!I can feel it in my legs today.
Konstruktionen av fortet Palamidi påbörjades på 1680-talet. Den är enorm och belägen högt uppe på en klippa med en dramatisk vy över staden och havet. För att nå toppen gående ska man avverka 998  trappsteg, vilket jag gjorde. Det känns i benen idag. 


The small fort in the water by the harbor is called Bourtzi and is from the 1470.
Den lilla borgen ute i vattnet kallas Bourtzi och härstammar från 1470-talet.
One of the best beaches close to Nafplion is Karathona Beach. To walk there takes about 45 minutes and the view is worth the effort.

En av de bästa stränderna i närheten av Nafplion är Karathona Beach. Det tar ca 45 minuter att promenera dit och det är värt ansträngningen.

Here you can enjoy a new song of Giorgos Alkaios, the Greek representative in Eurovision Song Contest 2010: "DOS MOY LIGO FOS"


Source: Wikipedia
Photos: Lilian

1 kommentar:

Nina sa...

Har varit i Naflion i ungdomens glada dagar... sådär 20 kg lättare....