lördag 31 oktober 2009

Schlager is a hobby, jazz is a passion. Grüss Gott!

Schlager is a hobby, jazz is a passion. To combine these two, I suggest you to listen to Roger Cicero and his big band. Last Sunday they gave a concert in Kulturpalast in Dresden. Yes, I was there. It was a good reason to travel to a city I never visited before.

Schlager är en hobby, jazz en passion. Om man vill kombinera dessa två så rekommenderar jag Roger Cicero och hans storband. Förra söndagen gav de konsert i Dresden och jag var där! Förutom Roger så var det bra orsak att resa till en stad som jag aldrig besökt.The Kulturpalast (spelling is correct!) is a typical building á la “architecture brutal” from the DDR period. This kind of houses, monumental buildings from the 1700th century, bombed houses newly restored and residential areas with patrician villas, gives the city an interesting atmosphere and appearance. The river Elbe divides the city, which has about 500 000 inhabitants. The location close to the Czech Republic and Poland gives me a déjà vu feeling of Warsaw, Prague and Budapest.
.

Kulturpalast (jepp – stavningen är korrekt!) är en typisk byggnad á la “arkitektur brutal” från gamla DDR perioden. Denhär typen av byggnader, monumentala palatsliknanden kolosser från 1600-talet, bombade hus som nyligen restaurerats och områden med patricier villor ger en intressant atmosfär och känslaFloden Elbe delar staden, som idag har ca 500 000 invånare. Dresdens närhet till Tjeckien, och Polen ger mig en ”déjà vu” känsla av Warszawa, Prag och Budapest.

Back to the concert. I discovered what a great jazz singer Roger Cicero is, during the Eurovision Song Contest in Helsinki 2007. The Germany entry “Frauen Regier’n die Welt” became my favorite song that year. The playlist consisted of songs from his two latest albums: “Argerecht” and “Beziehungsweise”, but he also did his Eurovision entry. The big band consists of 13 professional musicians. No women! No good! I sure there must be a lot of female musicians in Germany. Unfortunately my trumpet playing is far too rusty nowadays - otherwise I would send him my CV.

Men tillbaka till konserten. Jag upptäckte att Roger Cicero var en fabulös jazzsångare i samband med Eurovision Song Contest i Helsingfors 2007. Han tävlade för Tyskland med låten “Frauen Regier’n die Welt”, som blev en av mina favoriter det året. Låtlistan under konserten var mestadels från de två senaste CD-skivorna, “Argerecht” och “Beziehungsweise”. Givetvis framfördes också Eurovision låten! Storbandet består av 13 professionella musiker. Tyvärr inga kvinnor! Man kan ju undra varför. Även i Tyskland måste det finnas massor med kvinnliga musiker. Dessvärre är mitt trumpetspelande alldeles för ringrostigt idag. Annars hade jag definitivt skickat in en ansökan!

I read in an article that the lyrics in Cicero’s songs are very macho but I have a feeling that there is a hidden meaning. Or maybe not? Maybe this is the reason for the lack of women in the band. Roger is extremely popular among the ladies. Among the audience I discovered some couples where the husbands pretended to be not too much entertained …. Or influenced by Rogers’s charm! Overall - I would say that Roger’s music attracts all ages and categories. My wish is to see Roger Cicero in our neighbourhoods. He and his band would be perfect for Stockholm Jazz Festival and Pori Jazz. Or Berns, Nalen, Fasching... From my side I do what I can to influence his management.

Jag läste i en artikel att Ciceros texter är väldigt macho! Kanske. Det skulle i så fall kunna förklara frånvaron av kvinnor i bandet. Nåja – jag tror faktiskt inte på den teorin. Det verkar finnas en undermening i texterna som t.o.m. jag kan förstå trots min bristfälliga gymnasietyska. Roger är hur som helst mycket populär bland kvinnorna, vilket gav en del intressanta iakttagelser bland publiken. T.ex. äkta par där mannen gjorde vad han kunde för att inte bli alltför påverkad av Roger charm!! Men generellt måste jag säga att publiken är bred, både vad det gäller ålder och målgrupp.
Nu hoppas jag på att vi inom snar framtid ska få se Roger Cicero i våra trakter. Han skulle absolut passa på Stockholm Jazz Festival eller Pori Jazz. Eller Berns, Nalen, Fasching…. Jag gör vad jag kan för att bearbeta hans ”management”!


Grüss Gott!

Inga kommentarer: