torsdag 23 juli 2009

From Greece via Stockholm Jazz Fest, to the country side in Österbotten, Finland.


Are you are looking for the road to Sweden? You will find it in Hästö in Kronoby, Finland.
Letar du efter vägen till Sverige? Du hittar den i Hästö I Kronoby, Finland.

There is a huge difference between Athens and Patra in Greece and Kronoby in Finland. The destinations have their own individual charm and I love them all. Nevertheless, I have to admit, that for the moment I’m a bit concern regarding Finland due to the lack of sun and a temperature which I wish was 5 degrees higher.
Det är en stor skillnad mellan Aten och Patra I Grekland och Kronoby I Finland. Samtliga ställen har sin charm och jag uppskattar dem alla. Dock, måste jag medge att jag för tillfället är lite skeptisk när det gäller Finland. Anledningen är avsaknaden av sol och en temperatur som borde vara 5 grader högre.

Before the departure to Finland I visited the opening evening at Stockholm Jazz Fest (15-19 July at Skeppsholmen). The evening was a tribute to New Orleans and the Southern states of USA. Among the artists were Dr John, Allen Toussaint, Blind Boys of Alabama and Little Feat. All of them delivered according to expectations except Little Feat, which was a disappointment. Where was the bluesy rock soul? The group insisted on playing a fusion-funk without a beginning, nor an end, and with non-existing melodies.
Mr Allen in action
Innan det var dags för avresa till Finland besökte jag öppningsdagen på Stockholm Jazz Fest (15-19 juli på Skeppsholmen). Kvällen var en hyllning till New Orleans och sydstaterna. Bland artisterna fanns Dr John, Allen Toussaint, Blind Boys of Alabama och Little Feat. Alla levererad vad som förväntades och till publikens uppskattning utom Little Feat som var en besvikelse. Var fanns den bluesiga rock soulen? Bandet insisterade att spela an fusion-funk utan vare sig början eller slut och med en total avsaknad av melodier.

It is said that The Blind Boys of Alabama was founded 1939 and one of the members, the lead singer, is still in the band. But are they all blind?
The Blind Boys of Alabama, torde ha startat 1939 och deras lead sångare är en av originalmedlemmarna. Men hur många är egentligen blinda?


One of the main attractions during the second day was the world famous trumpet player Roy Hargrove and his Big Band. Well, I missed them but it was compensated as we were on the same flight between Stockholm and Helsinki. The band was on their way to Pori Jazz. I had the chance to talk to Vincent ….. one of the trombonist, and he told me about the jazz life in his hometown Detroit.
En av huvudattraktionerna under dag två var den världskända trumpetare Roy Hargrove och hans Big Band. Jag missade dem men det kompenserades när det uppdagades att vi var på samma flyg mellan Stockholm och Helsingfors. Bandet uppträdde också på Pori Jazz. Jag satt bredvid en av trombonisterna Vincent …. Och han berättade om jazzlivet I sin hemstad Detroit.

Principally it was not allowed to take photos at the Jazz Fest, but I managed to take a few. I princip var fotografering förbjuden på jazzfestivalen men jag lyckades än snika till mig några bilder.
For one more week the relaxing country life goes on at the summerhouse in Kronoby. It includes sauna, playing cards, socializing with relatives, reading books and listening to Radio Vega (a local Finnish-Swedish channel).
Det avkopplande lantlivet fortgår ytterligare en vecka på sommarstugan i Kronoby. Det inkluderar bastu, kortspel (Klöver-8), socialisering med släkten, läsa böcker och att lyssna på Radio Vega (en finlandsvensk kanal).

1 kommentar:

Markus Gisslén sa...

Det var trevligt att träffa dig på pride Lilian!

mvh. Markus Gisslén